OKULUMUZ

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, Bayrak, Millet, Vatan ve Devlet’ine Yürekten bağlı ve yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırabilen memur yetiştirmek, Güvenlik Bilimleri alanında lisansüstü eğitim ve öğretim vermek, Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Polis Akademisi'nin amacı; bilimsel özerkliğe sahip, bünyesinde fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulları bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak Emniyet Teşkilatı'nın memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapma, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

Bu amaçları yerine getirilirken:
• Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
• Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

 

 

Vizyonumuz

Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan Polis Memurlarına 5 aylık süre içerisinde mesleki ilk eğitimi vermek ve yetiştirmek üzere, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren parasız yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarımızdır.

Müdürlüğümüz bu 5 aylık süre içerisinde; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, ülke ve millet sevgisiyle dolu, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Polis olmanın şerefini, gururunu, şuurunu taşıyan, mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından gelişmiş şekilde, meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, sorumluluklarını bilen, kanunun ve yasalar çerçevesinde verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getiren, meslek etik kurallarına bağlı Polis yetiştirmeyi amaç edinmiştir.Müdürlüğümüz bu 5 aylık süre içerisinde; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, ülke ve millet sevgisiyle dolu, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Polis olmanın şerefini, gururunu, şuurunu taşıyan, mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından gelişmiş şekilde, meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, sorumluluklarını bilen, kanunun ve yasalar çerçevesinde verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getiren, meslek etik kurallarına bağlı Polis yetiştirmeyi amaç edinmiştir.